Şirkət Haqqında

 
Xidmətlər

"KONEKO" MMC qiymətləndirmə şirkətinin fəaliyyətə başlaması 2000-ci ilə təsadüf edir.

Fəaliyyətə başladığı andan Şirkət sırf qiymətləndirmə fəaliyyəti və bununla əlaqədar konsaltinq ilə məşqul olmuş və olmaqda davam edir. Eyni zamanda, Şirkətin peşəkar fəaliyyətinin ana xəttini kredit təşkilatlarının sifarişi ilə daşınmaz və daşınan əmlakın qiymətləndirilməsi təşkil edir.

Şirkətin peşəkar fəaliyyəti məsləki müştərilərinə qiymətləndirmə və konsaltinq sahəsində yüksək keyfiyyətli həm ixtisaslaşmış, həm də kompleks xidmətlərin göstərilməsidir.

Şirkət kredit təşkilatlatlarının sifarişi ilə əmlakın və əmlak öhdəliklərinin qiymətləndirilməsini aparır; hüquqi və fiziki şəxslərin istehsal-təsərrüfat və qeyri-istehsal fəaliyyəti nəticəsində dəymiş zərərin dəyərini müəyyən edir, həmçinin hüquqi və fiziki şəxslərin istehsal-təsərrüfat...

Ətraflı...
 

"KONEKO" MMC qiymətləndirmə şirkəti tərəfindən əmlakın dəyərinin qiymətləndirməsi bir neçə istiqamətlər üzrə aparıla bilər:

Daşınmaz əmlakın dəyərinin qiymətləndirilməsi

  • qeyri təyinatlı bina və tikintilərin qiymətləndirilməsi;
  • yaşayış təyinatlı bina və tikintilərin qiymətləndirilməsi;
  • qurğuların və ötürücü qurğuların qiymətləndirilməsi;
  • digər daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi;
  • torpaq sahələrinin qiymətləndirilməsi.
Ətraflı...
  • Azəri
  • Русский

Tel./Fax: (994 12) 493 99 30

Mobil: (994 50) 347 91 26

E-mail: info@koneko.az